Fertilitetssamtale

Under den første konsultation optages en journal, således at det videre fertilitetsforløb kan planlægges optimalt for netop dig/ jer – dvs uden unødig ventetid, give dig/ jer de bedste chancer for graviditet og med færrest risici i en kommende graviditet både for mor og barn.

Undersøgelser
Du vil i forbindelse med samtalen få foretaget en ultralydsskanning mhp at vurdere æggestokke og livmoder. Der vil evt. blive taget en celleprøve fra livmoderhalsen samt podning for Chlamydia og Gonoré. Derudover skal der tages lovpligtige blodprøver på dig og evt. partner (HIV og smitsom leverbetændelse B og C) og desuden skal du have taget en udvidet hormonanalyse.

Du og din partner skal selv gå ind på:
https://www.blodproever.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=%2F  for at booke tid til blodprøverne på laboratoriet. Blodprøverne er ordineret af Gynækologisk Klinik og dine blodprøver til hormonanalysen skal tages på din 2, 3 eller 4. menstruationsdag OG du skal have været vågen i minimum 3 timer forinden.

Din partner skal aflevere sædprøve til analyse:
Vejledning i dette vil I informeres om dels telefonisk ved tidsbooking på klinikken og dels henvises til:

Hvis du er bosiddende i Region Sjælland:
finder du Region Sjællands Universitetshospital i Køge / Fertilitetsklinikkens hjemmeside for yderligere vigtige oplysninger om de praktiske forhold omkring aflevering af sædprøven; https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/koegesygehus/afdelinger/fertilitet/behandlingstyper/Sider/analyse-af-saedproeve.aspx

Hvis du er bosiddende i Region Hovedstaden:
og ønsker at aflevere din sædprøve på Nordsjællands Hospital Hillerød skal dette link følges for vigtige informationer: https://www.nordsjaellandshospital.dk/undersoegelse-og-behandling/find-undersoegelse-og-behandling/Sider/Saedundersoegelse-analyse-af-saedkvalitet-26282.aspx?rhKeywords=s%C3%A6danalyse

og ønsker du/I at aflevere din sædprøve på Herlev Hospital skal dette link følges for vigtige informationer: https://www.herlevhospital.dk/undersoegelse-og-behandling/find-undersoegelse-og-behandling/Sider/Saedanalyse-21835.aspx


Rubella
Du vil (som kvinde) blive testet ved en blodprøve om du er immun for Rubella (Røde hunde). Viser det sig, at du ikke er immun, anbefales du vaccination mod Røde hunde. Dette kan foregå gennem din egen praktiserende læge. Der skal gå én måned efter vaccinationen til vi kan påbegynde fertilitetsbehandlingen.

Folinsyre
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du tager folinsyre (400 mikrogram) dagligt for at forebygge, at barnet får rygmarvsbrok. Hvis du tidligere har født eller aborteret et barn med visse misdannelser i hjerne eller rygmarv, tilrådes at indtage ekstra folinsyre. Det samme gælder, hvis du tager visse former for medicin mod epilepsi.

Medicin under fertilitetsbehandling
Det anbefales, at du tager mindst mulig medicin under behandlingen og graviditeten. Har du brug for daglig medicin, så tal med din egen praktiserende læge, om du bør skifte til et andet præparat før behandlingen.
Har du brug for almindelig smertestillende medicin, råder vi til, at du anvender paracetamol (fx Panodil, Pamol). Smertestillende medicin, som hører til gruppen af lægemidler til reumatiske sygdomme eller inflammatoriske lidelser; NSAID (fx Brufen, Ibumetin, Ipren med fl.), bør ikke anvendes under fertilitetsbehandlingen, da det kan påvirke slimhinden i livmoderen i ugunstig retning.

Hormonbehandlingen
Ved insemination, foregår selve inseminationen aktuelt ved en anden fertilitetsklinik. Hensigten er, at udvikle og modne 1-3 ægblærer. Denne udvikling af ægblærer (follikler) skal følges med ultralydsskanninger; første gang på din 2-3. blødningsdag (også kaldet cyklusdag/cd) og igen på din cd. 10-12, således at vi kan planlægge tidspunktet for den ægløsende sprøjte.
I nogle tilfælde hormonstimuleres med tabletter, i andre tilfælde suppleres tabletterne med indsprøjtninger i form af hormonet FSH typisk fra cd. 8-10 eller kun med hormonindsprøjtninger. Ægløsningen finder sted ca. 36 timer efter den ægløsende sprøjte (Ovitrelle) er givet,- hvormed et samleje eller insemination kan times.

Risiko for flerfoldsgraviditet
I tilfælde af, at der er udviklet for mange ægblærer, vil cyklus blive aflyst eller man kan evt reducere antallet. Dette vælges, idet risikoen for flerfoldsgraviditet skønnes for stor, såfremt der er mere end 2-3 modne ægblærer. Man kan dog ikke eliminere risikoen helt for flerfold.

Samtykkeerklæringer
Inden fertilitetsbehandlingen skal der jf. Dansk lovgivning evt. udfyldes samtykkeerklæring til behandling og evt. Anmodning om faderskab/ medmoderskab ved konsultationen i klinikken.

Blog at WordPress.com.